e-hvtd v2.0 (9175)

掌上明珠 chưởng thượng minh châu
♦☆Tương tự: chưởng châu .