e-hvtd v2.0 (9175)

捕影拿風 bộ ảnh nã phong
♦Bắt bóng đuổi theo gió. Tỉ dụ đeo đuổi việc không tưởng, thiếu thực tế. ◇Ngô Xương Linh : Chẩm tri đạo bị thiền sư thần thiểu quỷ lộng, tố nhất tràng bộ ảnh nã phong , (Đông Pha mộng , Đệ tam chiệp).