e-hvtd v2.0 (9175)

振興 chấn hưng
♦Làm cho hưng thịnh. ★Tương phản: suy thối 退. ◎Như: chấn hưng giáo dục .