e-hvtd v2.0 (9175)

指甲 chỉ giáp
♦Móng tay, móng chân.