e-hvtd v2.0 (9175)

指天畫地 chỉ thiên hoạch địa
♦Huy động chỉ tay trên dưới phải trái làm phép thuật của đạo giáo.
♦Lúc nói năng lấy tay chỉ trỏ, thái độ hăng hái mạnh mẽ. ◇Liêu trai chí dị : Lưu hựu chỉ thiên hoạch địa, sất mạ bất hưu , (Lưu tính ) Họ Lưu vẫn quơ tay múa chân, quát mắng không thôi.
♦Thề thốt cầu chú.