e-hvtd v2.0 (9175)

拱極 củng cực
♦Chầu về sao Bắc Cực. ☆Tương tự: củng thần .