e-hvtd v2.0 (9175)

招兵 chiêu binh
♦Chiêu mộ quân lính. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thụ khởi chiêu binh bạch kì nhất diện, thượng thư "Trung Nghĩa" nhị tự , (Đệ ngũ hồi) Dựng một lá cờ trắng, trên đề hai chữ "Trung Nghĩa" để chiêu tập quân lính.