e-hvtd v2.0 (9175)

拙作 chuyết tác
♦Khiêm xưng tác phẩm của mình. § Cũng nói là chuyết trứ . ◇Nho lâm ngoại sử : Thị tiểu đệ chuyết tác, yêu cầu tiên sanh chỉ giáo , (Đệ nhị thập cửu hồi) .