e-hvtd v2.0 (9175)

戰艦 chiến hạm
♦Tàu thuyền dùng để tác chiến. ◇Bạch Cư Dị : Chiến hạm do kinh lãng, Nhung xa vị tức trần , (Tống khách xuân du Lĩnh Nam ).