e-hvtd v2.0 (9175)

戰績 chiến tích
♦Công lao thành tích lập được trong cuộc chiến đấu hoặc tranh đua.