e-hvtd v2.0 (9175)

戰法 chiến pháp
♦Phương pháp và sách lược tác chiến. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhữ tự ấu bão độc binh thư, thục am chiến pháp , (Đệ cửu thập lục hồi).