e-hvtd v2.0 (9175)

戰士 chiến sĩ
♦Người lính, binh lính. ◇Cao Thích : Chiến sĩ quân tiền bán tử sinh, Mĩ nhân trướng hạ do ca vũ , (Yên ca hành ).
♦Phiếm chỉ người tham gia đấu tranh cho chính nghĩa hoặc theo đuổi sự nghiệp chính nghĩa. ◇Ba Kim : Tác gia thị chiến sĩ, thị giáo viên, thị công trình sư, dã thị thám lộ đích nhân , , , (Tham tác tập , Tác gia ).