e-hvtd v2.0 (9175)

戰國 chiến quốc
♦Thời kì chiến tranh (403 tới 221 trước TL) ở Trung Quốc, bắt đầu từ Chu Uy Liệt Vương tới khi Tần Thủy Hoàng thống nhất cả nước. Do tên tác phẩm Chiến quốc sách mà ra.
♦Quốc gia tham dự chiến tranh.