e-hvtd v2.0 (9175)

戰具 chiến cụ
♦Vũ khí. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Xâm cầu lại dân, nhân tâm giai oán, chiến cụ bất tu, quân vô pháp luật , , , (Đệ tam thập bát hồi) Xâm phạm quan lại và thứ dân, lòng người đều oán ghét, binh khí không tu sửa, quân không có kỉ luật.