e-hvtd v2.0 (9175)

戰兵 chiến binh
♦Dùng võ lực quyết tranh thắng bại. ◇Văn Trung Tử : Cường quốc chiến binh, bá quốc chiến trí, vương quốc chiến nghĩa, đế quốc chiến đức, hoàng quốc chiến vô vi , , , , (Vấn dịch ).
♦Lính đánh trận. ◇Tô Thức : Kim chiến binh thiên nhân nhĩ (Thượng Hoàng đế thư ) Nay binh sĩ một ngàn người.