e-hvtd v2.0 (9175)

戰亂 chiến loạn
♦Nhân vì chiến tranh gây ra tình trạng hỗn loạn.