e-hvtd v2.0 (9175)

成果 thành quả
♦Thành tựu, thành tích. ◎Như: thành quả huy hoàng thành tích rực rỡ.