e-hvtd v2.0 (9175)

憑藉 bằng tạ
♦Dựa vào, ỷ vào. § Cũng viết là: bằng tạ , bằng tá . ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Tương lai vọng thăng quan khởi lai, thế vị đại liễu, tiện hữu sở bằng tá, khả dĩ thiết thi liễu , , 便, (Đệ nhị nhị hồi).