e-hvtd v2.0 (9175)

慶典 khánh điển
♦Lễ mừng long trọng thịnh đại. ◇Tống Thư : Tằng vi khánh điển niên niên cử, thiên cổ bá huy âm , (Nhạc chí thập lục ).