e-hvtd v2.0 (9175)

主戰 chủ chiến
♦Chủ trương phát động chiến tranh.