e-hvtd v2.0 (9175)

惡鬼 ác quỷ
♦Rủa người tà ác tàn bạo, không có nhân tính.
♦Phật giáo chỉ giống ma quỷ làm khổ hại người.