e-hvtd v2.0 (9175)

惡戰 ác chiến
♦Chiến đấu dữ dội.