e-hvtd v2.0 (9175)

惡名 ác danh
♦Tiếng xấu, xú danh, ô danh.