e-hvtd v2.0 (9175)

悲觀 bi quan
♦(Phật giáo thuật ngữ) Lấy lòng từ bi quan sát chúng sinh, cứu người khổ đau. ◇Pháp Hoa Kinh : Bi quan cập từ quan, thường nguyện thường chiêm ngưỡng , (Phổ môn phẩm ).
♦Thái độ tiêu cực thất vọng. § Đối lại với lạc quan .