e-hvtd v2.0 (9175)

恩怨 ân oán
♦Ơn huệ và oán thù. ☆Tương tự: ân cừu . ◇Lỗ Tấn : Tống, Minh dã sử sở kí chư sự, tuy bất miễn tạp ân oán chi tư, đãn đại để diệc bất quá thậm , , (Thư tín tập , Trí Dương Tễ Vân ).
♦Chỉ ân ái và oán tình giữa vợ chồng. ◇Hoàng Đình Kiên : Thâm khuê đỗng phòng ngữ ân oán, Tử yến hoàng li vận đào lí , (Thính Tống Tông Nho trích Nguyễn ca ).
♦Riêng chỉ thù hận. ◇Âu Dương Dư Thiến : Cừu địch chánh tại yếu trí ngã môn đích tử mệnh, tiểu tiểu đích ân oán, tảo dĩ bất tại ngã  đích tâm thượng , , (Trung vương lí tú thành , Đệ tứ mạc ).