e-hvtd v2.0 (9175)

恐怖戰爭 khủng bố chiến tranh
♦Chiến tranh chủ trương gây chết chóc, sợ hãi ở bất kể nơi nào, cho bất cứ ai, quân đội cũng như thường dân, để giành thắng lợi.