e-hvtd v2.0 (9175)

微妙 vi diệu
♦Nhỏ nhiệm sâu xa. ◇Kê Khang : Phù chí vật vi diệu, khả dĩ lí tri, nan dĩ mục thức , , (Dưỡng sanh luận ).
♦Chỉ đạo lí tinh vi thâm áo. ◇Lưu Kì : (Mạnh Tông Hiến) tọa ngọa phúng vịnh thâm tư, dĩ nhi tận đắc kì pháp, hạ bút tạo vi diệu, tái thí, khôi ư hương, ư phủ, ư tỉnh, ư ngự tiền, thiên hạ hiệu Mạnh Tứ Nguyên (), , , , , , , , (Quy tiềm chí , Quyển bát).
♦Sâu kín, phức tạp, rắc rối, khó lường. ◇Trương Khiết : Nhân hòa nhân chi gian đích quan hệ, hữu thì tương đương vi diệu. Đắc thất toàn tại phản chưởng chi gian , . (Trầm trọng đích sí bàng , Thất ).
♦Tinh tế khôn khéo. ◇Tôn Tử : Phi vi diệu bất năng đắc gián chi thật (Dụng gián ).
♦Nhỏ bé.