e-hvtd v2.0 (9175)

引述 dẫn thuật
♦Viện dẫn văn chương hoặc lời tự thuật của người khác. ◎Như: văn chương hoặc thư bổn lí dẫn thuật tha nhân đích thoại ngữ, tất tu chú minh kì xuất xứ hoặc lai nguyên , .