e-hvtd v2.0 (9175)

弄法 lộng pháp
♦Múa men gian trá, ngoạn lộng pháp luật. ◇Sử Kí : Lại sĩ vũ văn lộng pháp, khắc chương ngụy thư , (Hóa thực truyện ) Quan quân múa văn loạn pháp, khắc chương mạo sách.
♦Làm trò phép thuật.