e-hvtd v2.0 (9175)

廣播 quảng bá
♦Ban cho, cấp cho khắp.
♦Truyền bá rộng khắp. ◇Vô danh thị : Trị bình quốc chánh, quảng bá nho phong , (Dã viên thính kinh , Đệ nhất chiệp).
♦ Đài phát thanh vô tuyến điện (tiếng Pháp: radio).
♦Tiết mục đài phát thanh. ◎Như: thính quảng bá .