e-hvtd v2.0 (9175)

幻影 ảo ảnh, huyễn ảnh
♦Cảnh tượng không thật. ◇Trần Khứ Bệnh : Huyễn ảnh không hoa thắc miểu mang, Vãn lưu bất đắc kỉ hồi tràng , (Hữu điệu ).