e-hvtd v2.0 (9175)

干證 can chứng
♦Người làm chứng có quan hệ với vụ án kiện. ☆Tương tự: bàng chứng .