e-hvtd v2.0 (9175)

世界銀行 thế giới ngân hàng
♦The World Bank.