e-hvtd v2.0 (9175)

幫助 bang trợ
♦Giúp đỡ. ◇Nho lâm ngoại sử : Ngân tiền đáo thủ, hựu tối hỉ bang trợ cùng nhân , (Đệ thập nhị hồi).