e-hvtd v2.0 (9175)

布政 bố chính
♦Thi hành chính giáo. ◇Sử Kí : Nhân chủ bất đức, bố chính bất quân, tắc thiên thị chi dĩ tai, dĩ giới bất trị , , , (Hiếu Văn bổn kỉ ).