e-hvtd v2.0 (9175)

工兵 công binh
♦Đơn vị quân chủng chuyên môn về kiến trúc, chế tạo, đo lường, làm cầu đường, ngụy trang, v.v.