e-hvtd v2.0 (9175)

屛風 bình phong
♦Tấm chắn gió dựng trong nhà. § Cũng viết . Còn gọi là bình môn , bình chướng .