e-hvtd v2.0 (9175)

寶錄 bảo lục
♦Trân tàng.
♦Ngôi vua.