e-hvtd v2.0 (9175)

寶藏 bảo tạng
♦Tài nguyên thiên nhiên tích chứa dưới mặt đất hoặc trong núi. ◇Liêu trai chí dị : Bảo tạng tại san gian, ngộ nhận khước tại thủy biên , (Yên Chi ) Kho tàng quý báu ở trong núi mà lại lầm tưởng ở bên bờ nước.
♦Đồ vật quý báu cất giữ. ◎Như: giá ta thư họa, thị tha đích bảo tạng , .