e-hvtd v2.0 (9175)

寶座 bảo tòa
♦Vốn chỉ chỗ vua hoặc thần Phật ngồi. Sau phiếm chỉ chỗ ngồi cao quý. ◇Giản Văn Đế : Nga nga bảo tọa, Úc úc danh hương , (Đại pháp tụng ).