e-hvtd v2.0 (9175)

寶塔 bảo tháp
♦Tháp Phật. § Cũng gọi là phù đồ . ◇Ngũ đăng hội nguyên : Các tạo bảo tháp nhi cung dưỡng chi (Nhị tổ A Nan tôn giả ).