e-hvtd v2.0 (9175)

宮殿 cung điện
♦Phòng ốc chỗ ở của đế vương. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Quách Dĩ lĩnh binh nhập cung, tận thưởng lỗ cung tần thải nữ nhập doanh, phóng hỏa thiêu cung điện , , 殿 (Đệ thập tam hồi) Quách Dĩ dẫn binh vào cung, bắt hết cung tần thái nữ đem về trại, rồi phóng hỏa đốt cung điện.