e-hvtd v2.0 (9175)

宮掖 cung dịch
♦Thời xưa là nhà bên cung vua, dành cho phi tần ở và làm việc trong cung vua.