e-hvtd v2.0 (9175)

宮女 cung nữ
♦Con gái hầu trong cung vua. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đế dữ hậu, phi tại lâu thượng, cung nữ báo Lí Nho chí, đế đại kinh , , , (Đệ tứ hồi).