e-hvtd v2.0 (9175)

安邊 an biên
♦Giữ yên miền biên giới.