e-hvtd v2.0 (9175)

安適 an thích
♦Yên ổn thư thái. ☆Tương tự: thư thích , an ninh , an nhàn , an dật .