e-hvtd v2.0 (9175)

安貧 an bần
♦Ở trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng vẫn an dật tự đắc. ◇Ấu học quỳnh lâm : Duy quân tử an bần, đạt nhân tri mệnh , (Bần phú loại ).