e-hvtd v2.0 (9175)

安處 an xử
♦Ở yên, an cư. ◇Văn tuyển : Cư Cửu Châu chi địa, nhi thân vô sở an xử , (Tào Quýnh , Lục đại luận ) Ở ngay đất của Cửu Châu, mà thân không có chỗ ở yên.