e-hvtd v2.0 (9175)

安眠藥 an miên dược
♦Thuốc ngủ, thuốc giúp cho dễ ngủ.