e-hvtd v2.0 (9175)

安撫 an phủ
♦An định vỗ về. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Tức tương bổn bộ quân ư lộ tiễu sát, an phủ hương dân , (Đệ thập lục hồi) Liền đem quân bản hộ bắt giết trên đường (bọn lính vào thôn quê cướp bóc), vỗ yên dân làng.
♦Tên chức quan. § Đời Tùy Đường gọi là sứ tiết 使, Đời Tống gọi là giám ti , đời Minh Thanh gọi là thổ ti .